Wratislawský palác

Historie

Archeologický průzkum prokázal osídlení tohoto místa již ve 12. století. První písemné zmínky zástavby pocházejí z roku 1591, kdy na současném místě stály dva měšťanské domy.

Wratislavský palác vznikl spojením těchto domů, které koupil roku 1671 hrabě Kryštof František Vratislav z Mitrovic a nechal je přestavět na palác. Tento šlechtic o pár let později založil na přilehlém Petřínském svahu terasovitou zahradu s mohutným schodištěm, ohradní zdí, grottou, sala terrenou a kašnami.

V letech 1824-1834 byl palác klasicistně přestavěn a dostal také dnešní fasádu, majitelé jej ale neužívali. V letech 1861-1876 zde bylo Malostranské gymnázium. V 90. letech 20. století prošel celý objekt důkladnou rekonstrukcí.

Historie

1671 Kryštof Vratislav z Mitrovic kupuje dva domy na Tržišti

1676 Přestavba schodiště, zahrady a stavba saly terreny

1834 Klasicistní přestavba do dnešní podoby

1876 Malostranské gymnázium

1993 Komplexní rekonstrukce celého objektu, přestavba ke kancelářským účelům